Registrydluzniku.info


Jaké registry dlužníků fungují na území ČR?

Registr Solus

SOLUS funguje jako tzv. negativní registr, ve kterém si jeho členové vyměňují informace o dlužnících. Dělí se na dva podregistry – podnikatelský a spotřebitelský. Obsažené informace využívají převážně finanční společnosti, mobilní operátoři a banky.
K zařazení dlužníka do SOLUSU dochází v případě nezaplacení tří po sobě jdoucích splátek. Pokud se jedná o začátek nebo konec smluvního vztahu, je možné zařadit subjekt i po 2, respektive 1 (poslední) neuhrazené splátce. K zařazení klienta dochází také v situaci, kdy pro neplacení závazků došlo k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele.


Bankovní registr klientských informací (BRKI)
Jedná se o registr založený v roce 2002, který slouží jako databáze evidující úvěrovou historii fyzických osob (včetně živnostníků). Aktuálně je využíván prakticky všemi bankami v ČR a data s ním sdílejí i stavební spořitelny.
V registru se nachází pouze osoby, které využili úvěrové nabídky, kontokorentu, nebo mají kreditní kartu či případný záporný zůstatek na běžném účtu. V databázi zůstávají i ukončené pohledávky a registr tak slouží jako pozitivní i negativní přehled klientů. Informace jsou hromadně aktualizovány jednou měsíčně.


Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
Tento registr funguje obdobně jako BRKI s tím rozdílem, že zpracovává klientská data od nebankovních společností. Jinak se jedná o shodně fungující databáze, které mají i společné klientské místo.


Centrální Registr Úvěrů (CRÚ)
Obsahuje pouze informace o právnických osobách a podnikajících fyzických osobách. Je spravován Českou národní bankou a shromažďuje data od všech v ČR působících bank.

 

Centrální registr Exekucí (CEE)

Registr sdružující informace o zahájených a vedených exekucích. Všechny subjekty v něm vedené tak mají dluhy, které se dostali až do fáze exekučního vymáhání. Po ukončení řízení se zápis po 15 dnech maže a není již zpětně dohledatelný. Narozdíl od všech předchozích je možné v Centrální evidenci exekucí  lustrovat libovolný subjekt a často je tak využíván pro kontrolu obchodních partnerů, nájemců, rodinných příslušníků atd.