Registrydluzniku.info


Registry dlužníků v ČR

Situace s dlužnickými registry je značně komplikovaná a není jednoduché se v ní orientovat. Následující řádky se jí snaží alespoň částečně vyjasnit a posloužit tak jako základní přehled informací o této problematice.


Aktuálně u nás působí tři hlavní dlužnické rejstříky, které sdružují většinu informací. Jedná se o dlužnický registr Solus a dále o Bankovní a Nebankovní registr klientských informací. Tuto trojici ještě doplňuje centrální evidence exekucí, která sdružuje informace o zahájených a vedených exekucích. Kromě těchto institucí se jako dlužnické registry prezentuje ještě několik dalších webových portálů. Jejich databáze jsou však velmi omezené, mají nejasný původ, nebo mohou být dokonce smyšlené. Provozovatelé obvykle těží pouze z neznalosti uživatelů a klamavé reklamy na hraně zákona.

Opravdu relevantní informace obdržíte pouze u 4 výše jmenovaných registrů!


Častým omylem uživatelů je snaha o nalezení centrálního registru dlužníků, který by sdružoval všechny informace na jednom místě.  Zmíněné rejstříky mezi sebou nejsou nijak propojené, mají jiné provozovatele a v neposlední řadě slouží i trochu jiným účelům. Oblasti, kterým se jednotlivé seznamy věnují, jsou podrobněji sepsány v záložce Přehled registrů.

Jak získat výpisy z registrů

V případě zájmu o získání informací o dluzích fyzických (nebo právnických) osob je tak nutné komunikovat s každým rejstříkem zvlášť. Tazatel se může informovat pouze sám na sebe, případně na subjekt od kterého má ověřenou plnou moc.

Protože se jedná o soukromé subjekty, jsou výpisy v různé výši zpoplatněny a nahlédnutí do databáze zdarma neumožňuje ani jeden z nich. Komunikace probíhá buď poštou, nebo pokud to daný registr umožňuje, tak i osobně na pobočce. Rychlost získání výsledků z jmenné databáze závisí na konkrétním registru, formě komunikace a zvolené (a zaplacené) rychlosti zpracování. Čekací doba se pohybuje od okamžitého vyřízení na pobočce až do cca. jednoho měsíce při komunikaci pomocí dopisů. 

Výjimkou z předchozího odstavce je registr centrální evidence exekucí, do kterého lze nahlížet on-line například na webu exekuceinfo.cz. Kromě okamžitého zpracování navíc umožňuje získat informace o libovolném subjektu. I tento rejstřík však výpis zpoplatňuje paušální částkou, která je daná vyhláškou.  Výhodou je alespoň okamžité získání informací bez nutnosti se kdekoliv registrovat.